After SS 13 - NEW HONBETSU 1
Length 11.77 km

STAGE CLASSIFICATION OVERALL CLASSIFICATION
Pos No Cls
Pos
Driver
Vehicle
Time Diff Ldr
(Prev)
Pos No Cls
Pos
Driver
Vehicle
Time Diff Ldr
(Prev)
1 53
JN-6
1
T.ARAI
SUBARU
7:16.2 *.*
(*.*)
1 52
JN-6
1
F.NUTAHARA
MITSUBISHI
1:16:52.7
*.*
(*.*)
2 51
JN-6
2
N.KATSUTA
SUBARU
7:18.2 +2.0
(+2.0)
2 53
JN-6
2
T.ARAI
SUBARU
1:16:54.6
+1.9
(+1.9)
3 52
JN-6
3
F.NUTAHARA
MITSUBISHI
7:18.3 +2.1
(+0.1)
3 54
JN-6
3
T.KAMADA
SUBARU
1:17:25.8
+33.1
(+31.2)
4 54
JN-6
4
T.KAMADA
SUBARU
7:24.0 +7.8
(+5.7)
4 58
JN-6
4
M.HOTTA
MITSUBISHI
1:24:39.0
+7:46.3
(+7:13.2)
5 58
JN-6
5
M.HOTTA
MITSUBISHI
8:00.8 +44.6
(+36.8)
5 60
JN-5
1
H.YANAGISAWA
PEUGEOT
1:25:16.0
+8:23.3
(+37.0)
6 60
JN-5
1
H.YANAGISAWA
PEUGEOT
8:03.4 +47.2
(+2.6)
6 63
JN-5
2
S.OKURA
TOYOTA
1:28:31.7
+11:39.0
(+3:15.7)
7 62
JN-5
2
H.KOVALAINEN
TOYOTA
8:09.4 +53.2
(+6.0)
7 68
JN-4
1
M.OGURA
DAIHATSU
1:28:45.1
+11:52.4
(+13.4)
8 68
JN-4
1
M.OGURA
DAIHATSU
8:17.0 +1:00.8
(+7.6)
8 65
JN-4
2
T.SONE
TOYOTA
1:29:11.2
+12:18.5
(+26.1)
9 63
JN-5
3
S.OKURA
TOYOTA
8:26.7 +1:10.5
(+9.7)
9 70
JN-3
1
T.AMANO
TOYOTA
1:29:52.9
+13:00.2
(+41.7)
10 65
JN-4
2
T.SONE
TOYOTA
8:28.0 +1:11.8
(+1.3)
10 59
JN-6
5
Y.HAMADA
SUBARU
1:30:08.9
+13:16.2
(+16.0)
11 70
JN-3
1
T.AMANO
TOYOTA
8:31.2 +1:15.0
(+3.2)
11 74
JN-3
2
T.MINAMINO
MAZDA
1:33:16.8
+16:24.1
(+3:07.9)
12 72
JN-3
2
S.KARAKAMA
MAZDA
8:43.2 +1:27.0
(+12.0)
12 85
JN-1
1
K.TAKASHINO
SUZUKI
1:33:45.4
+16:52.7
(+28.6)
13 86
JN-1
1
A.SAKA
SUZUKI
8:45.1 +1:28.9
(+1.9)
13 71
JN-3
3
M.NAKANISHI
MAZDA
1:33:46.7
+16:54.0
(+1.3)
14 85
JN-1
2
K.TAKASHINO
SUZUKI
8:52.7 +1:36.5
(+7.6)
14 86
JN-1
2
A.SAKA
SUZUKI
1:34:29.6
(0:10)
+17:36.9
(+42.9)
15 84
JN-1
3
A.BANBA
SUZUKI
8:55.2 +1:39.0
(+2.5)
15 84
JN-1
3
A.BANBA
SUZUKI
1:35:33.5
+18:40.8
(+1:03.9)
16 71
JN-3
3
M.NAKANISHI
MAZDA
8:55.3 +1:39.1
(+0.1)
16 73
JN-3
4
S.WASHIO
MAZDA
1:36:54.9
+20:02.2
(+1:21.4)
17 80
JN-1
4
T.OGAWA
HONDA
8:56.3 +1:40.1
(+1.0)
17 82
JN-1
4
K.MITOMA
HONDA
1:36:59.2
+20:06.5
(+4.3)
18 74
JN-3
4
T.MINAMINO
MAZDA
8:59.1 +1:42.9
(+2.8)
18 69
JN-4
3
K.KIMURA
MITSUBISHI
1:38:10.2
+21:17.5
(+1:11.0)
19 87
JN-1
5
K.ABE
SUZUKI
9:00.0 +1:43.8
(+0.9)
19 75
JN-2
1
S.MEIJI
TOYOTA
1:38:41.2
+21:48.5
(+31.0)
20 59
JN-6
6
Y.HAMADA
SUBARU
9:02.9 +1:46.7
(+2.9)
20 72
JN-3
5
S.KARAKAMA
MAZDA
1:43:18.8
(1:20)
+26:26.1
(+4:37.6)
21 82
JN-1
6
K.MITOMA
HONDA
9:05.0 +1:48.8
(+2.1)
21 64
JN-5
3
I.OHASHI
MINI
1:48:52.2
(2:00)
+31:59.5
(+5:33.4)
22 69
JN-4
3
K.KIMURA
MITSUBISHI
9:09.7 +1:53.5
(+4.7)
           
23 75
JN-2
1
S.MEIJI
TOYOTA
9:21.5 +2:05.3
(+11.8)
           
24 64
JN-5
4
I.OHASHI
MINI
10:30.4 +3:14.2
(+1:08.9)
           
25 73
JN-3
5
S.WASHIO
MAZDA
11:20.8 +4:04.6
(+50.4)